Automated Cleaning Systems

Bouman Engineering ontwikkelt en bouwt machines en systemen voor de grafische industrie met als typenaam ACS (Automated Cleaning Systems)

ACS betreft machines voor de automatische reiniging van de wasbalken en toebehoren op rotatie- en vellenpersen. Deze machines zijn zodanig geconstrueerd dat één spoelmachine voor meerdere applicaties toepasbaar is.

Door middel van speciale adapters kunt u wasbalken, opvangbakken, roosters en rakelbakken in een en de zelfde machine reinigen.

Bij de constructie is vooral gelet op kostenbesparing door het terugbrengen van de benodigde handelingen en het materiaalgebruik. Dit levert zowel tijdwinst op en spaart het milieu.