Algemene voorwaarden

De metaalunie is een branche organisatie voor onder andere machine- en apparaten constructeurs. Om continuiteit en een solide basis te creeren voor een onderneming is het van belang om goede afspraken te maken.Afspraken brengen duidelijkheid tijdens bijvoorbeeld onderhandelingen of uitvoering van werkzaamheden.

Ook dienen deze om een duidelijk inzicht te verschaffen in rechten en plichten voor ons maar ook voor u. Deze zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden van de Koninklijke Metaalunie.

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden (pdf 55kb)

 

 EFTA

De European Flexographic Technical Association BeNeLux, in het kort EFTA-Benelux, is de brancheorganisatie voor bedrijven - en hun toeleveranciers -  binnen het Nederlandstalige gebied van de Benelux, die het flexografisch drukprocedé tot hun specialisme hebben gemaakt.

De EFTA, opgericht in 1981, heeft als primaire doelstelling om de branche op de hoogte te brengen en te houden van de vele technische mogelijkheden die de Flexodruktechniek biedt. Er wordt veel waarde gehecht aan het verbreden en delen van kennis en ervaring.